6 - 15 lipca 2018

Design językiem Biznesu

Design językiem Biznesu to przestrzeń spotkań producentów i architektów zmian - przedsiębiorców, strategów, managerów i projektantów odważnie tworzących poza ograniczeniami dzisiejszych rozwiązań.

Pogłębiająca się rola designu w biznesie oraz potencjał tkwiący w dynamicznej zmianie potrzeb i zachowań człowieka ery Antropocenu to jedne z wielu punktów stycznych przedsiębiorcy i projektanta. Dlatego 13. i 14. lipca 2018, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, spotka się 300 przedstawicieli różnych przemysłów, aby wspólnie rozmawiać o strategicznej roli designu w biznesie oraz klientocentrycznych wartościach tworzących potencjał biznesowy.

Opierając się o Error, tegoroczne hasło festiwalu Gdynia Design Days, na wydarzenie zaproszonych zostało ponad 20 prelegentów i facylitatorów z różnych stron świata, którzy podzielą się swoimi błędami, inspiracjami, metodyką i wynikami przedsięwzięć biznesowych tworzonych w oparciu o design. Zaplanowane formy interakcji pomiędzy wszystkimi uczestnikami nastawione są na praktyczne doświadczenie, wymianę wiedzy i tworzenie relacji. W programie ujęte zostały sesje inspiracyjne, studium przypadków oraz praktyczne warsztaty i przestrzeń do networkingu. Design językiem Biznesu to przede wszystkim fizyczne miejsce spotkań i multidyscyplinarne wydarzenie, gdzie uczestnicy mają okazję porzucić znajome ramy w poszukiwaniu inspiracji, współpracy, kontaktów i podpowiedzi.

Przesyt, zupełnie nowe potrzeby naszych odbiorców oraz dynamiczna, ciągła zmiana rynku. To realia czasów, w których żyjemy, produkujemy, pracujemy i szukamy odpowiedzi na najważniejsze pytania. Jak pracować z potencjałem stałej zmiany oraz powiązanymi z nią wyzwaniami i błędami? Jak wybrać to, co da największą wartość dla naszego rynku, firm, dla nas samych? Jak tworzyć to, czego współczesny człowiek oraz jego otoczenie najbardziej potrzebuje?

Koordynatorzy: Henryk Stawicki i Justyna Turek

Wydarzenia w ramach «Design językiem Biznesu» odbędą się dnia 13 — 14 lipca.

Więcej informacji o programie i zapisach wkrótce!