6 - 14 lipca 2019

Damian Pietrek

kurator wystawy Design 32

Urodzony w 1975 roku. W 1995 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu. W latach 1995–2000 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Filii w Katowicach. Od 2005 roku pracuje w macierzystej uczelni. W roku 2010 uzyskał stopień doktora sztuki a w 2017 roku stopień doktora habilitowanego. Prowadził również zajęcia dydaktyczne za granicą (w ramach programu stypendialnego Erasmus): w latach 2010 i 2012 w Bauhaus Universität Weimar (Niemcy), w roku 2016 w Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Niemcy).

Wielokrotnie nagradzany. W roku 2007 otrzymał stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. W roku 2010 był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2017 roku otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi od Prezydenta RP. Od 2007 roku w kolejnych kadencjach jest członkiem Zarządu Katowickiego Okręgu ZPAP.

Uprawia twórczość w dziedzinie rysunku i malarstwa. Jest autorem ponad 40 wystaw indywidualnych, brał udział w blisko stu wystawach zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych oraz prywatnych w kraju i za granicą.