4 -11 lipca 2020

Czy design może być zrównoważony? Nadkonsumpcja jako zadanie projektowe

Data

8 lipca, 18:00 – 18:45

Oparta na rabunkowej gospodarce, nastawiona na zysk i optymalizację masowa produkcja dóbr konsumpcyjnych stanowi jedną z przyczyn katastrofy klimatycznej. Podczas wykładu porozmawiamy o immanentnych związkach projektowania z nadkonsumpcją i kapitalizmem. Zastanowimy się, jakie są nowe zadania dla designu w XXI wieku.

Dieter Rams, słynny wieloletni projektant legendarnych produktów elektronicznych niemieckiej marki Braun przyznał w rozmowie z reżyserem filmowym Garym Hustwitem, że swoją działalnością w ogromnym stopniu przyczynił się do globalnej kultury nadkonsumpcji. „Rams bardzo żałuje, że nie był wierny ideałom zrównoważonego projektowania oraz że nie starał się ich spopularyzować” — mówi reżyser, który spędził z projektantem trzy lata, zbierając materiał do filmu.

Wykład wpisuje się w trwającą debatę na temat kierunku zmian w obrębie systemu nieustannej produkcji, konsumpcji i wyrzucania oraz zmieniającej się roli projektowania w jego obrębie.

Wszystkie wykłady dostępne na GDD stage - zamelduj się raz i do woli korzystaj z możliwości platformy GDD.

 

Prowadzący

  • Adiunkt w School of Form Uniwersytetu SWPS, gdzie koordynuje prace zespołu nauk humanistycznych i społecznych. Koncentruje swoje zainteresowania naukowo-badawcze na współczesnych praktykach projektowych, dizajnie w życiu codziennym oraz socjologii przedmiotów. Autorka książki „Przemyśleć użycie. Projektanci, przedmioty, życie społeczne” (2010) oraz wielu artykułów naukowych i popularyzatorskich na temat projektowania. Laureatka stypendiów twórczych (MKiND) oraz naukowych (MNiSW). Współkuratorka wystaw dizajnu. Obecnie przygotowuje do publikacji pracę doktorską pt. „Utopie dizajnu. Między afirmacją a krytyką nowoczesności” oraz współredaguje książkę na temat projektowania nieantropocentrycznego.

    pełne bio

Do pobrania