4 -11 lipca 2020

Biodesign w kontrze do nadprodukcji [PJM]

Data

5 lipca, 18:00 - 18:45

Produkujemy nie tylko wiele dóbr, ale jeszcze więcej śmieci. Jak zaprojektować produkcję, aby ograniczyć eksploatowanie surowców naturalnych? Obecny system okazał się niewydolny zarówno dla firm, ludzi, jak i środowiska. Alternatywą jest gospodarka obiegu zamkniętego. Dowiedz się, jak projektować i tworzyć, ale również używać rzeczy w granicach planety.

W 1684 Thomas Savery wynalazł silnik parowy. Wynalazek rozpoczął rewolucję przemysłową, która przekształciła naszą zdolność do projektowania i produkowania rzeczy. Dzisiaj korzystamy z zasobów ziemi, aby wytwarzać ogromną ilość produktów. Ich cykl życia jest bardzo krótki, najczęściej zbyt krótki. Kiedy już ich nie chcemy, wyrzucamy. Jak wprowadzić pozytywne zmiany? Jakie działania powinny rozpocząć rządy i osoby prywatne. Wreszcie jak korzystać z naszych miast i miejsc pracy, a także rzeczy. 

Podczas wykładu prelegentka przedstawi biologię jako narzędzie do projektowania. Poznamy również odpowiedź na pytanie, jak projektować i produkować, żeby nie eksploatować.

Wszystkie wykłady dostępne na GDD stage - zamelduj się raz i do woli korzystaj z możliwości platformy GDD.

Wykład tłumaczony symultanicznie na język angielski. 

Wykład dostępny dla osób z niepełnosprawnością słuchu, tłumaczony na język migowy.

Prowadzący

  • Z wykształcenia projektantka procesów przemysłowych, współtwórca SCOBY Packaging - opakowań, które rosną. W Meksyku pracowała dla Studio Architektury i Agencji Nowych Mediów w Los Angeles, a także przy kilku projektach dotyczących reagowania na katastrofy w Detroit, Filipinach i Ekwadorze.

    pełne bio

Do pobrania